Pedagogische hulp aan huis

Praktijk voor pedagogische hulp en advies

Kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding op maat voor kinderen, jongeren en ouders

Voor wie

Voor kinderen en hun ouders met vragen op het gebied van:

• Inzicht krijgen in eigen gedrag
• Voor jezelf opkomen
• Minder boos / bang / verdrietig zijn
• Omgaan met scheiding van ouders

• Vergroten van zelfvertrouwen
• Kennis van ADHD / autisme / dyslexie
• Leren van sociale vaardigheden
• Beter leren lezen

Begeleiding

Trainingen

Trainingen

Op basis van cognitieve gedragstherapie leert uw angstige, sombere of boze kind gedachtenpatronen herkennen, onderzoeken en veranderen waardoor het gedrag positief wordt beinvloed.

Waar mogelijk wordt gewerkt met effectief bewezen trainingen zoals De Dappere Kat.

Voor jongeren (11 tot 16 jaar) met ADHD of kenmerken daarvan, is PowerCoaching een goede aanpak.

Daarnaast wordt begeleiding geboden bij het scheiden van ouders en bij slaapproblemen.

4-15 bijeenkomsten

Psycho-educatie

Psycho-educatie

Bij deze vorm van begeleiding leert uw kind (en u zelf) snappen wat autisme, ADHD of dyslexie inhoudt en hoe dit zich kan uiten in de dagelijkse situatie.

Het doel van psycho-educatie is dat kinderen zichzelf en hun omgeving beter leren begrijpen en dat zij meer zicht krijgen op hun beperkingen en zeker ook hun mogelijkheden. daarnaast kan psycho-educatie heel goed gecombineerd worden met andere trainingen.

4-8 bijeenkomsten

Leesproblemen

Leesproblemen

Kinderen met een specifieke leerbehoefte zoals leesproblemen of dyslexie kunnen begeleid worden volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.

Deze begeleiding is vaak voor een langere periode nodig en heeft als uitgangspunt dat ouders en school betrokken zijn en samenwerken. De ervaring heeft geleerd dat kinderen door intensieve begeleiding weer plezier kunnen krijgen in het lezen en hun achterstand deels kunnen inlopen.

20-60 bijeenkomsten

Ouderbegeleiding

Heeft u als ouder vragen over de opvoeding van uw kinderen? Dan kijken we vanuit een oplossingsgerichte aanpak naar de wensen voor nu en voor de toekomst. Door te denken en te doen in mogelijkheden, leert u de kwaliteiten van het gezin kennen en die voor een positieve verandering in te zetten. Ouders worden in een paar gesprekken (en vaak een observatie) ondersteund om hun eigen weg te vinden en te vertrouwen op eigen competenties.

Onderzoek

Praktijk HA biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de cognitieve vaardigheden en brengt in kaart wat sterke en zwakke kanten van uw kind zijn. Om met plezier naar school te gaan en van daaruit te kunnen leren en ontwikkelen, is het van belang dat het niveau van onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van uw kind. School is voor veel kinderen immers een tweede thuis. Soms blijkt dat er niets mis is met de leerpotenties van uw kind, maar dat bijvoorbeeld faalangst ten grondslag ligt aan achterblijvende leerprestaties.

Meer lezen
Onderzoek-1
Onderzoek-2

Daarnaast kan de opbouw van de intelligentie disharmonisch zijn waardoor een kind verbaal sterk is, maar moeite heeft met doe-taken. Deze kinderen lopen het risico overvraagd te worden.Onderzoek-3

Praktijk HA doet kort psychodiagnostiek wanneer dat nodig is.

Indien er een vermoeden bestaat dat er met uw kind meer aan de hand is of wanneer de begeleiding onvoldoende resultaat heeft gehad, wordt u zo gericht mogelijk doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlenning.

Onderzoek-4

Tarieven
Praktijk HA heeft contact met gemeente Zuidplas over vergoede zorg. Wanneer de contracten rond zijn, zal hier verder informatie over gegeven worden.

Begeleiding per uur

€ 70,-

Onderzoek per uur

€ 80,-

Reviews

Samenwerking

VLOR - Praktijk voor remedial teaching

VLOR helpt leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
Ouders en leerlingen kunnen hier terecht voor advies en begeleiding bij leerproblemen.
www.vlor.nl

Contact

Claudia Admiraal

"Mijn naam is Claudia Admiraal. Ik woon samen en heb twee dochters. In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met het gezin of met vrienden. Als orthopedagoog, afgestudeerd aan de universiteit van Leiden in 2004, heb ik altijd het meeste plezier gehad in het directe contact met kinderen en hun ouders; om samen een resultaat te bereiken. De afgelopen 15 jaar heb ik bij zelfstandige praktijken in Rotterdam gewerkt waar ik individueel en in groepsverband begeleiding gaf bij uiteenlopende problematiek. Daarnaast ben ik als diagnosticus en behandelaar werkzaam geweest op verschillende afdelingen binnen de GGZ, zoals de poli trauma &hechting, poli dyslexie en poli autisme. Op dit moment werk ik vanuit Lucertis bij het ExpertiseTeam in Rotterdam.

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak voor een intake maken, dan kunt u het contactformulier invullen. Na de aanmelding starten we met een intakegesprek waarbij we met elkaar een beeld proberen te vormen van de vragen, wensen, zorgen en voorgeschiedenis. Hierna wordt gestart met een vorm van begeleiding.

Op dit moment heb ik ruimte op woensdag bij Met Stip, Raadhuisplein 14 in Nieuwerkerk aan den IJssel

U kunt ook telefonisch contact opnemen:
06 18 66 45 20.

Ik wil een afspraak maken
Ik heb een vraag
Ik heb een opmerking
Versturen

Praktijk HA blijft in ontwikkeling en heeft de ambitie om in de toekomst het aanbod verder uit te breiden