Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
Pedagogische hulp aan huis

Praktijk voor pedagogische hulp en advies

Begeleiding op maat voor kinderen, jongeren en ouders

Voor wie

Voor kinderen en hun ouders met vragen op het gebied van:

  • Inzicht krijgen in eigen gedrag
  • Balans tussen denken en voelen
  • Minder boos / bang / verdrietig zijn
  • Omgaan met scheiding van ouders
  • Vergroten van zelfvertrouwen
  • Kennis van ADHD / autisme / dyslexie
  • Leren van sociale vaardigheden
  • Ontwikkeling en opvoeding

Werkwijze

Praktijk HA werkt vanuit de visie dat kinderen en jongeren zich veilig dienen te voelen om tot ontwikkeling te komen. Elk kind heeft zijn eigen karakter, ideeën, behoeften, interesses en manier van doen. Een vertrouwde werkrelatie vind ik daarom van belang. Wanneer een kind zich goed voelt, heeft het de ruimte om lastige dingen aan te pakken. Daarbij wordt uit gegaan van de mogelijkheden van kinderen en hun ouders. 

U kunt zich aanmelden via het contactformulier op deze site of door te bellen om de hulpvraag te overleggen. Vervolgens maken we een afspraak voor een intake waarbij uw de vraag verder kunnen bespreken, gevolgd door afspraken voor onderzoek en/of behandeling. Het kan zijn dat er na de intake direct een behandeling start. Soms is er meer zicht op de problematiek nodig en geeft een psychodiagnostisch onderzoek u een goed beeld van de mogelijkheden van uw kind en geeft het aanknopingspunten voor het stimuleren van de ontwikkeling of het starten van een behandeling. Specialistisch onderzoek naar ontwikkelingsproblemen zoals autisme spectrum stoornis of ADHD vinden plaats in samenwerking met YoungMindSupport. Bij de start van een behandeling worden afspraken gemaakt over de doelen waaraan gewerkt zal worden. Deze behandeling wordt op maat geboden naar de behoeften van uw kind en uw hulpvraag.  Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van een werkboek waarin uw kind opdrachten maakt. Ook worden ouders uitgenodigd voor gesprekken. Wanneer uw hulpvraag beter past bij de specialitische GGZ, helpt Praktijk HA u met het vinden van een geschikt verwijsadres.

Onderzoek

Praktijk HA doet kort psychodiagnostisch onderzoek om richting te geven aan de behandeling, maar richt zich voornamelijk op behandeling zelf.

Meer lezen
Onderzoek-1
Onderzoek-2

Het onderzoek brengt in kaart hoe uw kind zich ontwikkelt, waarom het bepaald gedrag aat zien en waar het kind zelf iets in wil veranderen.

Onderzoek-3

Indien er een vermoeden bestaat dat er met uw kind meer aan de hand is of wanneer de begeleiding onvoldoende resultaat heeft gehad, wordt u zo gericht mogelijk doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlenning.

Onderzoek-4

Behandeling

Trainingen

Trainingen

Op basis van cognitieve gedragstherapie of oplossingsgerichte therapie leren u en uw kind oplossingsgericht denken, gedachtenpatronen herkennen, nieuwe gedragingen te oefenen met als doel het welzijn positief te beïnvloed.

Uw kind leert zichzelf kennen door te onderzoeken welke kwaliteiten hij of zij reeds in huis heeft, accepteren welke talenten het niet heeft en door te ontdekken welke kwaliteiten het zou willen leren.

Er wordt met effectief bewezen trainingen gewerkt.  Praktijk HA maakt tevens gebruik van creatieve therapie (tekenen, beweging, prentenboeken en zandspel).

Psycho-educatie

Psycho-educatie

Bij deze vorm van begeleiding leert uw kind (en u zelf) snappen wat autisme, ADHD of dyslexie inhoudt en hoe dit zich kan uiten in de dagelijkse situatie.

Het doel van psycho-educatie is dat kinderen zichzelf en hun omgeving beter leren begrijpen en dat zij meer zicht krijgen op hun beperkingen en zeker ook hun mogelijkheden. daarnaast kan psycho-educatie heel goed gecombineerd worden met andere trainingen.

Leesproblemen

Ouderbegeleiding

Heeft u als ouder vragen over de opvoeding van uw kinderen? Dan kijken we vanuit een oplossingsgerichte aanpak naar de wensen voor nu en voor de toekomst. Door te denken en te doen in mogelijkheden (wanneer gaat het wel goed en wat maakt dat het op die momenten goed gaat?) leert u de kwaliteiten van het gezin kennen en die voor een positieve verandering in te zetten.

Ouders worden in een paar gesprekken (en vaak een observatie) ondersteund om hun eigen weg te vinden en te vertrouwen op eigen competenties.

Tarieven en vergoedingen

Praktijk HA heeft een contract met de regio Midden-Holland (waaronder de gemeente Zuidplas) afgesloten. De kosten voor de behandeling worden volledig vergoed. De behandeling is kortdurend van aard. 

U heeft een verwijsbrief nodig voor "Jeugdhulp" indien kort onderzoek en vooral behandeling gewenst is. Indien u diagnostisch onderzoek wenst, dan is een verwijsbrief nodig voor "Generalistische Basis-GGZ". Praktijk HA werkt samen met YoungMindSupport voor het stellen van een diagnose indien nodig. 

Woont u niet in de regio Midden-Holland, dan gelden onderstaande tarieven.

Begeleiding per uur

€ 80,-

Onderzoek per uur

€ 90,-

Reviews

Samenwerking

YoungMindSupport

Contact

"Mijn naam is Claudia Admiraal. Ik ben getrouwd en heb twee dochters. In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met het gezin of met vrienden. Als orthopedagoog, afgestudeerd aan de universiteit van Leiden in 2004, heb ik altijd het meeste plezier gehad in het directe contact met kinderen en hun ouders; om samen een resultaat te bereiken. De afgelopen 18 jaar heb ik bij zelfstandige praktijken in Rotterdam gewerkt waar ik individueel en in groepsverband begeleiding gaf bij uiteenlopende problematiek. Daarnaast ben ik als diagnosticus en behandelaar werkzaam geweest op verschillende afdelingen binnen de GGZ, zoals de poli trauma &hechting, poli dyslexie en poli autisme. Op dit moment werk ik vanuit Youz bij het ExpertiseTeam in Rotterdam. Ik ben lid van de NVO (nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) en van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en volgt hiertoe bij- en nascholing, intervisie en supervisie.

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak voor een intake maken, dan kunt u (bij voorkeur) het contactformulier invullen. Na de aanmelding starten we met een intakegesprek waarbij we met elkaar een beeld proberen te vormen van de vragen, wensen, zorgen en voorgeschiedenis. 

Praktijk HA

Kerklaan 45b
2912 CJ Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel. 06 39536634

Maak een keuze
Ik wil een afspraak maken
Ik heb een vraag
Ik heb een opmerking

Wachttijden

Informatie over wachttijden kan worden verkregen door contact op te nemen met de praktijk via telefoon, email of het contactformulier op de website.
Momenteel is de wachttijd voor intake en behandeling 2 tot 8 weken.

Wet- en regelgeving

Algemene voorwaarden: 

Privacybeleid: Iedereen heeft recht op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Vanuit beroepsgeheim mag de door u gegeven informatie niet met anderen gedeeld worden, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven. Dit is bij wet geregeld (AVG- algemene verordening gegevensbescherming). Persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van het aanvragen van een beschikking, het declareren van hulp, het communiceren met verwijzers zoals de huisarts en met u als ouders. Privacygevoelige informatie wordt middels beveiligde mail (zorgmail) of per post verstuurd. Ter aanvulling heeft Praktijk HA een Privacy verklaring opgesteld waarin u kunt lezen hoe met uw persoonsgegens wordt omgegaan. 

Klachtregeling: Mocht u niet tevreden zijn of heeft u een klacht over Praktijk HA, bespreek dit dat eerst met uw behandelaar. We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Indien u er samen niet uitkomt of wenst u onafhankelijke ondersteuning bij uw klacht, dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Praktijk HA is aangesloten bij deze externe organisatie om onvrede of klachten over onze zorg te helpen oplossen. Wanneer u een melding heeft gedaan, beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen. Indien er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wilt u geen melding maken, maar wenst u wel advies over hoe u kunt omgaan met de situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u bij Klachtenportaal Zorg terecht. Geef uw klacht door middels het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg: https://www.klachtenportaalzorg.nl. U kunt tevens een mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Klachtenprocedures die voor Praktijk HA van toepassing zijn, betreft Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet. 

Kwaliteit: Claudia is geregistreerd bij de beroepsvereniging voor pedagogen als NVO orthopedagoog (NVO lidnummer 17715) en bij het SJK (lidnummer 10001087). De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. We zijn KIWA gecertificeerd en middels jaarlijkse audits wordt de kwaliteit door hen getoetst.

Keurmerk niveau 7